ENG  |  SQ

College "PJETËR BUDI" - Studies Bachelor/Master

Zyra për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun

Udhëheqës i zyrës: 
Imer Mushkolaj, MA
pjeterbudi@gmail.com
tel: +381 38 234 566
 
Funksioni qendror i Zyrës për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun është informimi i publikut për veprimtarinë dhe vendimet që merren nga Kolegji, si dhe informimi i studentëve, stafit akademik dhe administrativ me zhvillimet në institucion. 
 
Veprimtaria e Zyrës ka të bëjë me ofrimin e këshillave profesionale për stafin e brendshëm në lëmin e informimit, planifikimin dhe prezantimin e planeve dhe strategjive të komunikimit, bashkëpunimin me media përkitazi me organizimin e konferencave, seminareve, debateve etj, formulimin e deklaratave, njoftimeve, komunikatave e raporteve për opinionin publik etj.