ENG  |  SQ

College "PJETËR BUDI" - Studies Bachelor/Master

 
 
Shkruar më 23/05/2015, 17:01
international-conference-of-pjeter-budi-23-may International conference of " Pjetër Budi" , 23 may    The International Conference on “Economic Development as a basis to generate...
Shkruar më 11/06/2014, 09:03
dozens-of-researchers-in-the-scientific-conference-of-pjeter-budi Dozens of researchers in the scientific conference of "Pjeter Budi"   At the College "Pjeter Budi" the international scientific conference...
Shkruar më 04/06/2014, 13:39
participants-of-the-international-scientific-conference                   Participants of the International Scientific...
Shkruar më 04/07/2013, 12:29
pjesemarrje-ne-konferencen-shkencore-nderkombetare-per-integrimet-evropiane Participation in the International Scientific Conference for European Integrations   Dr. Orhan M. Çeku a lecturer in “Pjetër Budi”...
Shkruar më 06/06/2013, 14:58
vizite-studimore-ne-universitetin-politehnica-te-bukureshtit   Study visit to the University Politehnica of Bucharest Lecturer from University College "Pjeter Budi" Imer Mushkolaj participated in...
Shkruar më 13/05/2013, 23:52
liberalizimi-i-tregut-te-sigurimeve-ne-kontekstin-e-politikave-dhe-te-legjislacionit-te-be-se Liberalization of Insurance Market within the context of European Union policies and Legislation of...
Shkruar më 13/05/2013, 23:51
konferenca-sigurimet-e-detyrueshme-ne-kosove-sot-dhe-neser   Pristina, June - "Mandatory Insurance in Kosovo, today and tomorrow" was the topic of the conference oganized from the University of...
Shkruar më 13/05/2013, 23:51
konferenca-lehtesite-tregtare-gjate-eksportit-dhe-importit-te-mallrave Pristina, June - 2010 - "Trade facilities during export and import of good" was the topic of conference organized from "Pjetër Budi", which was held on...
Shkruar më 01/04/2013, 00:40
konferenca-shkencore-nderkombetare University College "Pjeter Budi" and the Ministry of Trade and Industry ECONOMIC RESOURCE MANAGEMENT IN FUNCTION OF  DEVELOPMENT OF...